WellSaid henkilöstö alueittain

Pohjois-Savo

Marjut Antikainen

VASTAAVA PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Marjut Kuopiosta. Lähtöisin olen Pyhäjärveltä ja Savoon olen kulkenut opiskelukaupunkini Oulun kautta. Työkokemusta minulla on niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluiden puolelta sekä yksityiseltä sektorilta. Olen työssäni kohdannut kattavasti eri tasoisia logopedisia työnkuvia arvioinneista ja ohjauksesta aina vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Monipuolinen työkokemus on valmentanut minua toimimaan sekä pienten, että varttuneempien asiakkaiden parissa.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0504722118
marjut.antikainen@wellsaid.fi

Katri Huuskonen

PUHETERAPEUTTI

Hei kaikille,
Nimeni on Katri ja kotoisin olen Kuopiosta. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2010 ja tämän jälkeen kerryttänyt työkokemusta niin perusterveydenhuollon kuin yksityissektorin puheterapeutin tehtävissä. Eniten kokemusta minulla on alle kouluikäisten lasten logopedisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Viime vuosina olen saanut laajentaa osaamistani myös aikuisneurologisten kuntoutujien parissa. Työssä vahvuuksiini kuuluvat luovuus, kyky innostua ja jatkuva halu oppia uutta. Pyrin kehittämään ammatillista osaamistani säännöllisen täydennyskoulutuksen ja omatoimisen opiskelun turvin.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0503012202
katri.huuskonen@wellsaid.fi

Ida Laurikainen

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Ida ja kotoisin Oulun seudulta. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Työurani olen tehnyt Kuopiossa sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen sektorin tehtävissä.
Minulla on kokemusta erityisesti alle kouluikäisten lasten kuntoutuksesta, arvioinnista ja ohjauksesta. Haluan kehittää ammattitaitoani työskentelemällä erilaisten asiakasryhmien parissa sekä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0504327766
ida.laurikainen@wellsaid.fi

niina_nyyssönen_profiili

Niina Nyyssönen

PUHETERAPEUTTI

Moikka!
Olen Niina ja työskentelen puheterapeuttina vaativan kuntoutuksen asiakkaiden kanssa Kuopiossa. Kotoisin olen Joroisista. Olen valmistunut vuonna 2014 ja tehnyt kuntoutus-, arviointi- ja ohjaustyötä sekä kunta- että yksityisellä sektorilla. Asiakkaani ovat olleet suurimmalta osin lapsia vauvasta kouluikäisiin mutta olen kuntouttanut myös aikuisia. Erityisosaamista minulla on lasten suun motoriikan kuntoutuksesta puheeseen ja syömiseen liittyen ja kehitän ammattitaitoani säännöllisillä lisäkoulutuksilla. Työssäni pidän tärkeänä aitoa kohtaamista asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa ja pyrin tekemään terapiasta asiakkaalle yksilöllisesti motivoivaa.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505502266
niina.nyyssonen@wellsaid.fi

Tiina Wesslin

PUHETERAPEUTTI

Hei,
Nimeni on Tiina ja olen kotoisin Näätämöstä. Olen sittemmin asettunut Kuopioon, jossa teen vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Minulla on kokemusta puheterapeutin monipuolisista työtehtävistä niin yksityisellä sektorilla kuin perusterveydenhuollossakin. Työssäni minulle on tärkeää löytää ja tarjota puheterapeuttisia keinoja, joilla edistää ja vahvistaa asiakkaideni kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja arjen tilanteissa. Pyrin päivittämään osaamistani vuosittaisten koulutusten avulla sekä asiakkaideni yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505502551
tiina.wesslin@wellsaid.fi

Maiju Hulkkonen

PUHETERAPEUTTI

Moikka,
Olen Maiju ja kotoisin Mikkelistä Etelä-Savosta. Kävin heittämässä mutkan Oulussa, jossa valmistuin yliopistosta puheterapeutiksi vuonna 2016. Sittemmin olen asettunut perheeni kanssa tänne Kuopioon, jossa olen työskennellyt yksityisen sektorin tehtävissä. Työkokemusta minulle on kertynyt erityisesti alle kouluikäisten lasten kielellisten pulmien kuntoutuksesta ja arvioinnista.
Parasta työssäni ovat kohtaamiset asiakkaiden ja heidän lähiympäristöjen kanssa. Haluan kehittää ammattitaitoani vuosittaisten koulutusten avulla asiakkaideni yksilölliset tarpeet huomioiden.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505050432
maiju.hulkkonen@wellsaid.fi

Roosa Haipus

PUHETERAPEUTTI

Moikka!
Minun nimeni on Roosa ja olen kotoisin Oulusta. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta. Valmistumisen jälkeen olen kerryttänyt työkokemusta perusterveydenhuollossa arvioiden, ohjaten ja kuntouttaen pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Terapeuttina olen empaattinen, kannustava ja jokaisen asiakkaan yksilöllisesti huomioiva. Minulle on tärkeää, että puheterapia toteutuu yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa. Pidän myös tärkeänä sitä, että kuntoutuksessa on selkeät tavoitteet ja harjoittelu on asiakkaalle motivoivaa. Kehitän omaa ammattitaitoani vuosittain lisäkouluttautumalla.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505567236
roosa.haipus@wellsaid.fi

profiili_emmiina

Emmiina Lotvonen

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Emmiina ja kotoisin Oulusta. Olen valmistunut puheterapeutiksi v. 2016, jonka jälkeen olen työskennellyt Kuopiossa yksityisellä sektorilla tehden pääasiassa kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Asiakaskuntani koostuu päiväkoti- ja kouluikäisistä lapsista ja keskeinen osa työtäni onkin yhteistyö asiakkaan läheisten, päiväkodin/koulun sekä muun kuntoutushenkilöstön kanssa.

Vahvuuksiani terapiatyössä ovat iloisuus, lämminhenkisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot. Minulle on tärkeää, että olen asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen helposti lähestyttävä ja luotettava ammattilainen. Turvallisen, kannustavan ja iloisen ilmapiirin luomiseen terapiatilanteisiin panostan erityisen paljon, koska silloin uuden oppiminen mahdollistuu parhaiten. Kartutan ammattitaitoani säännöllisesti kouluttautumalla huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet.”

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0444935960
emmiina.lotvonen@wellsaid.fi

seija kauhanen profiilikuva

Seija Kauhanen

PUHETERAPEUTTI

Hei,
Olen Seija, lähtöisin Kajaanista, mutta sukujuuriltani savolainen, ja viihdynkin mainiosti Kuopiossa, jossa olen asunut lähes koko työikäni. Puheterapeutiksi olen opiskellut Oulussa. Työvuosinani olen alkuun toiminut erikoissairaanhoidossa eri ikäisten asiakkaiden parissa ja sittemmin yksityissektorilla kuntouttanut lapsia, joilla on kielenkehityksen ja kommunikaation ongelmia sekä ohjannut heidän lähiyhteisöjään. Koko työurani ajan minulla on ollut myös kuulovammaisia asiakkaita, kuntoutan mm. sisäkorvaistutteita käyttäviä lapsia ja nuoria.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0449018650
seija.kauhanen@wellsaid.fi

liisa_rapeli_profiili

Liisa Rapeli

PUHETERAPEUTTI

Moikka!
Olen Liisa ja valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Kuopioon muutin perheeni kanssa huhtikuussa 2023. Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla kuntouttaen sekä kunnilta tulleita asiakkaita että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Asiakaskuntani koostuu pitkälti päiväkoti- ja kouluikäisistä lapsista, joilla on erilaisia puheen, kielen ja vuorovaikutuksen pulmia. Ohjaan työssäni myös asiakkaideni lähiympäristöjä ja teen mielelläni työtä perheiden sekä koulujen ja päiväkotien kanssa. Iloisella, empaattisella ja kunnioittavalla asenteella pyrin luomaan rennon ilmapiirin asiakkaideni kanssa työskennellessäni. Kartutan lisäosaamista kouluttautumalla vuosittain asiakkaideni tarpeet huomioiden.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0447277540
liisa.rapeli@wellsaid.fi

profiili_aino

Aino Kantola

PUHETERAPEUTTI

Heippa!
Nimeni on Aino ja olen vastikään savolaistunut oululainen. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta, jonka jälkeen olen kerryttänyt kokemusta perusterveydenhuollossa työskennellen. Kuntoutustyössä minulle on tärkeää lämpimän ja vastavuoroisen terapiasuhteen muodostaminen asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Päivitän osaamistani kouluttautumalla vuosittain.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0447108010
aino.kantola@wellsaid.fi

Profiilikuva Ainomaija Meier

Ainomaija Meier

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Ainomaija ja kotoisin Pohjois-Suomesta. Tänne Pohjois-Savoon asetuin hiljattain käytyäni ensin kierrokset sekä Länsi- että Etelä-Suomessa. Aikaisempaa työkokemusta arvioinnista, kuntoutuksesta ja ohjauksesta olen kerryttänyt julkisen terveydenhuollon puolella. Työssäni haluan kohdata jokaisen ihmisen yksilönä ja kannustaa heitä kohti omia tavoitteitaan empaattisella ja sinnikkäällä asenteellani. Samalla päivitän omaa osaamistani täydennyskouluttautumalla ja seuraamalla alan tutkimuksia.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0447310001
ainomaija.meier@wellsaid.fi

Profiilikuva Pauliina Salmela

Pauliina Salmela

PUHETERAPEUTTI

Moikka!
Olen Pauliina, syntyperäinen savolainen. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2018. Tämän jälkeen olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että yksityisellä sektorilla. Asiakaskuntani koostuu päiväkoti- ja kouluikäisistä lapsista. Luonteeltani olen iloinen, empaattinen ja helposti innostuva. Nämä ominaisuudet näkyvät päivittäisessä työssäni lasten ja heidän lähiympäristöjensä parissa. Vuosittaista täydennyskouluttautumista pidän tärkeänä jatkuvan ammatillisen kehittymisen kannalta. Myös asiakastyön parissa pääsee oivaltamaan aina jotakin uutta.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0449013646
pauliina.salmela@wellsaid.fi

Keski-Suomi

Profiilikuva Laura Kutinlahti

Laura Kutinlahti

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Nimeni on Laura ja asun perheeni kanssa Keuruulla Keski-Suomessa. Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2010. Olen työskennellyt 10v ajan Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen hoitanut myös kouluikäisiä lapsia ja nuoria sekä aikuisia, joilla on ollut monenlaisia puheen, kielen, äänen ja joskus myös syömisen ja/tai nielemisen haasteita. Pyrin kasvattamaan ammattitaitoani vuosittaisella kouluttautumisella ja perehtymällä huolella asiakkaiden yksilöllisiin haasteisiin. Millä tavoilla voisin olla sinulle tai läheisellesi avuksi?

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0504721321
laura.kutinlahti@wellsaid.fi

profiili jenna ronkainen

Jenna Ronkainen

PUHETERAPEUTTI

Moikka,
Nimeni on Jenna ja olen kotoisin Kuusamosta. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta, minkä jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollossa pääasiassa alle kouluikäisten lasten parissa. Pidän tärkeänä asiakkaan ja lähiyhteisön yksilöllistä kohtaamista sekä luotettavan vuorovaikutussuhteen luomista. Haluan kehittää osaamistani vuosittaisten täydennyskoulutusten ja itsenäisen perehtymisen kautta asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0444938321
jenna.ronkainen@wellsaid.fi

Sanna Helander

TMI PUHETERAPEUTTI

Hei,

Olen Sanna ja valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2014 Tampereen yliopistosta. Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajana tehden pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Tällä hetkellä työskentelen kotikunnassani Mänttä-Vilppulassa ja sen lähikunnissa. Asiakaskuntaani on kuulunut monipuolisesti erilaisia asiakasryhmiä, ja eniten minulla on kokemusta lasten ja nuorten arviointi-, ohjaus- ja kuntoutustyön parista. Kartutan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti, ja minulta löytyy täydennyskuntoutusta muun muassa puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta sekä puhe- ja oraalimotoriikan häiriöistä. Puheterapeuttina minulle on tärkeää kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti ja luoda kannustava ilmapiiri kuntoutukseen.

Työskentelykielet: suomi, englanti.
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0451843677
sanna.helander@wellsaid.fi

Kanta-Häme, Pirkanmaa

Tiina Ahonen

PUHETERAPEUTTI

Hei,
Olen Tiina ja lähtöisin Oulusta. Olen valmistunut vuonna 2014 Oulun yliopistosta, ja sen jälkeen työskennellyt yksityisellä sektorilla koko tähän astisen työurani ajan. Asiakaskunta on koostunut enimmäkseen lapsista ja nuorista, mutta jonkin verran olen arvioinut ja kuntouttanut myös aikuisneurologisen puolen asiakkaita. Eniten kokemusta on kertynyt erilaisista lasten puheen ja kielen kehityksen pulmien kuntouttamisesta. Olen tehnyt lähiterapian lisäksi myös etäkuntoutusta, ja asiakkaita on ollut sekä kuntapuolelta että kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiristä.
Pidän työssäni erilaisten ihmisten kohtaamisista, ja näen tärkeänä tiiviin yhteistyön myös asiakkaan lähipiirin kanssa. Ammatillista osaamistani kehitän käymällä täydennyskoulutuksissa tarpeen mukaan.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505347655
tiina.ahonen@wellsaid.fi

Profiilikuva Lilian Kooijmans

Lilian Kooijmans

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Lilian ja työskentelen puheterapeuttina vaativan kuntoutuksen asiakkaiden kanssa Espoossa ja Nurmijärvellä. Kotoisin olen Rovaniemeltä Lapista. Puheterapeutiksi valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2020. Sittemmin olen kerryttänyt työkokemusta Kuopiossa erikoissairaanhoidon puolella lähinnä lasten, mutta myös aikuisten kielellis-kognitiivisten ja puhemotoristen toimintojen arvioinnin sekä vaativan kommunikoinnin apuvälinearvioinnin saralla.

Vahvuuksiini kuuluu empaattisuus, työssäni nautin asiakkaiden ja heidän lähiympäristön ihmisten kohtaamisesta ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä. Ammatillista osaamistani pyrin kehittämään säännöllisen täydennyskoulutusten ja omatoimisen opiskelun kautta sekä työskentelemällä erilaisten asiakasryhmien parissa.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0505544805
lilian.kooijmans@wellsaid.fi

Profiili Reetta Poikela

Reetta Poikela

PUHETERAPEUTTI

Heips!
Olen Reetta ja muutin hiljattain Rovaniemeltä Tampereelle. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta, minkä jälkeen olen työskennellyt kuntouttavana puheterapeuttina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kanssa. Minulle on tärkeää luoda turvallinen, positiivinen ja kannustava ilmapiiri puheterapiaan. Yhteistyö asiakkaan lähipiirin kanssa on oleellinen osa työotettani. Osallistun vuosittain innolla lisäkoulutuksiin, joiden avulla kasvatan ammatillista osaamistani.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0447340477
reetta.poikela@wellsaid.fi

Sanna Sihvola Profiilikuva

Sanna Sihvola

TMI PUHETERAPEUTTI

Hei,
Nimeni on Sanna ja työskentelen Pirkanmaalla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa.
Juuriltani olen eteläpohjalainen ja nykyään asustelen Tampereen seudulla. Työt aloitin vuonna 2010 perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Eniten kokemusta minulle on karttunut perusopetusikäisten lasten puheterapian arvioinnista, kuntoutuksesta ja lähipiirin ohjauksesta. Minulla on kokemusta myös alle kouluikäisten lasten puheterapiasta. Lisäksi olen toiminut yksityisellä sektorilla eri ikäisten lasten parissa.
Kuntoutuksessa minulle on tärkeäintä luoda hyvä ja luottamuksellinen terapiasuhde asiakkaan ja lähipiirin kanssa. Pyrin aina löytämään asiakkaalleni yksilöllisen ja motivoituneen tavan oppia uusia asioita. Omaa ammattitaitoani kehitän säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0444937059
sanna.sihvola@wellsaid.fi

Pohjois-Karjala

Profiilikuva Laura Ikonen

Laura Ikonen

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Laura Joensuusta. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2015 ja työskennellyt siitä saakka yksityisellä sektorilla. Minulla on eniten kokemusta lasten ja nuorten puheterapiakuntoutuksesta ja -arvioinneista. Pyrin lisäkouluttautumaan vuosittain, huomioiden asiakkaideni yksilölliset tarpeet.

Työskentelykielet: suomi, englanti. 
Kommunikaatiokeinot: Tukiviittomat, AAC

Yhteystiedot:
Puh. 0447325884
laura.ikonen@wellsaid.fi

Muu Henkilökunta

Tuukka Antikainen

TOIMITUSJOHTAJA

Tervehdys Pohjoisesta Savosta!
Olen Tuukka Antikainen, Pohjois-Pohjanmaalla syntynyt valtion virkamies. Juureni ovat sukupolvien takaa Kuopiossa, jonne työelämä on myös minut kuljettanut. Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri ja olen lentoupseerina palvellessani toiminut erilaisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Puolustusvoimissa saamani laaja johtajakoulutus ja -kokemus antaa erinomaiset valmiudet toimia myös siviilimaailman yrityksen luotsina.

WellSaid haluaa, että työtekijä voi hyvin, sillä se on avain laadukkaaseen palveluntarjontaan. WellSaidin veturina minulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten – sekä työntekijöiden, että asiakkaiden – hyvinvointiin. Tämän suuren vastuun tuoman haasteen olen ottanut innolla vastaan!

Yhteystiedot:
Puh. 0442931335
tuukka.antikainen@wellsaid.fi

Mika Pellikka

TEKNOLOGIAJOHTAJA

Hei!
Nimeni on Mika ja olen kotoisin Oulusta. Opiskelin tietojenkäsittelytieteitä Oulun yliopistossa, josta valmistuin filosofian maisteriksi 2007. Työurallani olen toteuttanut niin mobiili- kuin web-sovelluksia, toimien välillä myös projektinvetäjänä. Sosiaalisen ja ulospäinsuuntautuneen persoonallisuuteni ansiosta tulen helposti ihmisten kanssa toimeen. Pyrin näkemään asioissa aina positiivisen puolen, joten minut näkee käytännössä aina hymyilevän.

Yhteystiedot:
Puh. 0445357127
mika.pellikka@wellsaid.fi