WellSaid henkilöstö alueittain

Pohjois-Savo

Marjut Antikainen

VASTAAVA PUHETERAPEUTTI

Hei! Olen Marjut Kuopiosta. Lähtöisin olen Pyhäjärveltä ja Savoon olen kulkenut opiskelukaupunkini Oulun kautta. Työkokemusta minulla on niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluiden puolelta sekä yksityiseltä sektorilta. Olen työssäni kohdannut kattavasti eri tasoisia logopedisia työnkuvia arvioinneista ja ohjauksesta aina vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Monipuolinen työkokemus on valmentanut minua toimimaan sekä pienten, että varttuneempien asiakkaiden parissa.

Yhteystiedot:
Puh. 0504722118
marjut.antikainen@wellsaid.fi

Katri Huuskonen

PUHETERAPEUTTI

Hei kaikille, Minun nimeni on Katri ja kotoisin olen Kuopiosta. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2010 ja tämän jälkeen kerryttänyt työkokemusta niin perusterveydenhuollon kuin yksityissektorin puheterapeutin tehtävissä. Eniten kokemusta minulla on alle kouluikäisten lasten logopedisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Viime vuosina olen saanut laajentaa osaamistani myös aikuisneurologisten kuntoutujien parissa.
Työssä vahvuuksiini kuuluvat luovuus, kyky innostua ja jatkuva halu oppia uutta. Pyrin kehittämään ammatillista osaamistani säännöllisen täydennyskoulutuksen ja omatoimisen opiskelun turvin.

Yhteystiedot:
Puh. 0503012202
katri.huuskonen@wellsaid.fi

Ida Laurikainen

PUHETERAPEUTTI

Hei! Olen Ida ja kotoisin Oulun seudulta. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Työurani olen tehnyt Kuopiossa sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen sektorin tehtävissä. Minulla on kokemusta erityisesti alle kouluikäisten lasten kuntoutuksesta, arvioinnista ja ohjauksesta. Haluan kehittää ammattitaitoani työskentelemällä erilaisten asiakasryhmien parissa sekä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Yhteystiedot: Puh. 0504327766 ida.laurikainen@wellsaid.fi

Niina Keränen

PUHETERAPEUTTI

Moikka! Olen Niina ja työskentelen puheterapeuttina vaativan kuntoutuksen asiakkaiden kanssa Kuopiossa. Kotoisin olen Joroisista. Olen valmistunut vuonna 2014 ja tehnyt kuntoutus-, arviointi- ja ohjaustyötä sekä kunta- että yksityisellä sektorilla. Asiakkaani ovat olleet suurimmalta osin lapsia vauvasta kouluikäisiin mutta olen kuntouttanut myös aikuisia. Erityisosaamista minulla on lasten suun motoriikan kuntoutuksesta puheeseen ja syömiseen liittyen ja kehitän ammattitaitoani säännöllisillä lisäkoulutuksilla. Työssäni pidän tärkeänä aitoa kohtaamista asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa ja pyrin tekemään terapiasta asiakkaalle yksilöllisesti motivoivaa.

Yhteystiedot:
Puh. 0505502266
niina.keranen@wellsaid.fi

Keski-Suomi

Laura Kutinlahti

PUHETERAPEUTTI

Hei! Nimeni on Laura ja asun perheeni kanssa Keuruulla Keski-Suomessa. Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2010. Olen työskennellyt 10v ajan Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen hoitanut myös kouluikäisiä lapsia ja nuoria sekä aikuisia, joilla on ollut monenlaisia puheen, kielen, äänen ja joskus myös syömisen ja/tai nielemisen haasteita. Pyrin kasvattamaan ammattitaitoani vuosittaisella kouluttautumisella ja perehtymällä huolella asiakkaiden yksilöllisiin haasteisiin. Millä tavoilla voisin olla sinulle tai läheisellesi avuksi?

Yhteystiedot:
Puh. 0504721321
laura.kutinlahti@wellsaid.fi

Kanta-Häme, Pirkanmaa

Tiina Ahonen

PUHETERAPEUTTI

Hei, olen Tiina ja lähtöisin Oulusta. Olen valmistunut vuonna 2014 Oulun yliopistosta, ja sen jälkeen työskennellyt yksityisellä sektorilla koko tähän astisen työurani ajan. Asiakaskunta on koostunut enimmäkseen lapsista ja nuorista, mutta jonkin verran olen arvioinut ja kuntouttanut myös aikuisneurologisen puolen asiakkaita. Eniten kokemusta on kertynyt erilaisista lasten puheen ja kielen kehityksen pulmien kuntouttamisesta. Olen tehnyt lähiterapian lisäksi myös etäkuntoutusta, ja asiakkaita on ollut sekä kuntapuolelta että kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiristä.
Pidän työssäni erilaisten ihmisten kohtaamisista, ja näen tärkeänä tiiviin yhteistyön myös asiakkaan lähipiirin kanssa. Ammatillista osaamistani kehitän käymällä täydennyskoulutuksissa tarpeen mukaan.

Yhteystiedot:
Puh. 0505347655
tiina.ahonen@wellsaid.fi

Muu Henkilökunta

Tuukka Antikainen

TOIMITUSJOHTAJA

Tuukka on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri. Hän on luonteensa, koulutuksensa ja ammattinsa kautta taidokas henkilöjohtaja.

Yhteystiedot:
0442931335
tuukka.antikainen@wellsaid.fi

Mika Pellikka

TEKNOLOGIAJOHTAJA

Mika on koulutukseltaan filosofian maisteri ja omaa työkokemusta mm. www-sivujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Mika on sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut, positiivisen elämänasenteen omaava henkilö.

Yhteystiedot:
Puh. 0445357127
mika.pellikka@wellsaid.fi