WellSaid henkilöstö alueittain

Pohjois-Savo

Kuopio, Siilinjärvi, Kaavi

Marjut Antikainen

VASTAAVA PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Marjut Kuopiosta. Lähtöisin olen Pyhäjärveltä ja Savoon olen kulkenut opiskelukaupunkini Oulun kautta. Työkokemusta minulla on niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluiden puolelta sekä yksityiseltä sektorilta. Olen työssäni kohdannut kattavasti eri tasoisia logopedisia työnkuvia arvioinneista ja ohjauksesta aina vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Monipuolinen työkokemus on valmentanut minua toimimaan sekä pienten, että varttuneempien asiakkaiden parissa.

Yhteystiedot:
Puh. 0504722118
marjut.antikainen@wellsaid.fi

Katri Huuskonen

PUHETERAPEUTTI

Hei kaikille,
Minun nimeni on Katri ja kotoisin olen Kuopiosta. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2010 ja tämän jälkeen kerryttänyt työkokemusta niin perusterveydenhuollon kuin yksityissektorin puheterapeutin tehtävissä. Eniten kokemusta minulla on alle kouluikäisten lasten logopedisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Viime vuosina olen saanut laajentaa osaamistani myös aikuisneurologisten kuntoutujien parissa.
Työssä vahvuuksiini kuuluvat luovuus, kyky innostua ja jatkuva halu oppia uutta. Pyrin kehittämään ammatillista osaamistani säännöllisen täydennyskoulutuksen ja omatoimisen opiskelun turvin.

Yhteystiedot:
Puh. 0503012202
katri.huuskonen@wellsaid.fi

Ida Laurikainen

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Olen Ida ja kotoisin Oulun seudulta. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Työurani olen tehnyt Kuopiossa sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen sektorin tehtävissä. Minulla on kokemusta erityisesti alle kouluikäisten lasten kuntoutuksesta, arvioinnista ja ohjauksesta. Haluan kehittää ammattitaitoani työskentelemällä erilaisten asiakasryhmien parissa sekä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Yhteystiedot:
Puh. 0504327766
ida.laurikainen@wellsaid.fi

Niina Keränen

PUHETERAPEUTTI

Moikka!
Olen Niina ja työskentelen puheterapeuttina vaativan kuntoutuksen asiakkaiden kanssa Kuopiossa. Kotoisin olen Joroisista. Olen valmistunut vuonna 2014 ja tehnyt kuntoutus-, arviointi- ja ohjaustyötä sekä kunta- että yksityisellä sektorilla. Asiakkaani ovat olleet suurimmalta osin lapsia vauvasta kouluikäisiin mutta olen kuntouttanut myös aikuisia. Erityisosaamista minulla on lasten suun motoriikan kuntoutuksesta puheeseen ja syömiseen liittyen ja kehitän ammattitaitoani säännöllisillä lisäkoulutuksilla. Työssäni pidän tärkeänä aitoa kohtaamista asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa ja pyrin tekemään terapiasta asiakkaalle yksilöllisesti motivoivaa.

Yhteystiedot:
Puh. 0505502266
niina.keranen@wellsaid.fi

Tiina Wesslin

PUHETERAPEUTTI

Hei,
nimeni on Tiina ja olen kotoisin Näätämöstä. Olen sittemmin asettunut Kuopioon, jossa teen vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Minulla on kokemusta puheterapeutin monipuolisista työtehtävistä niin yksityisellä sektorilla kuin perusterveydenhuollossakin. Työssäni minulle on tärkeää löytää ja tarjota puheterapeuttisia keinoja, joilla edistää ja vahvistaa asiakkaideni kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja arjen tilanteissa. Pyrin päivittämään osaamistani vuosittaisten koulutusten avulla sekä asiakkaideni yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Yhteystiedot:
Puh. 0505502551
tiina.wesslin@wellsaid.fi

Kuva Puheterapeutti Maiju Hulkkonen

Maiju Hulkkonen

PUHETERAPEUTTI

Moikka,
Olen Maiju ja kotoisin Mikkelistä Etelä-Savosta. Kävin heittämässä mutkan Oulussa, jossa valmistuin yliopistosta puheterapeutiksi vuonna 2016. Sittemmin olen asettunut perheeni kanssa tänne Kuopioon, jossa olen työskennellyt yksityisen sektorin tehtävissä. Työkokemusta minulle on kertynyt erityisesti alle kouluikäisten lasten kielellisten pulmien kuntoutuksesta ja arvioinnista.
Parasta työssäni ovat kohtaamiset asiakkaiden ja heidän lähiympäristöjen kanssa. Haluan kehittää ammattitaitoani vuosittaisten koulutusten avulla asiakkaideni yksilölliset tarpeet huomioiden.

Yhteystiedot:
Puh. 0505050432
maiju.hulkkonen@wellsaid.fi

Keski-Suomi

Laura Kutinlahti

PUHETERAPEUTTI

Hei!
Nimeni on Laura ja asun perheeni kanssa Keuruulla Keski-Suomessa. Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2010. Olen työskennellyt 10v ajan Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Minulla on eniten kokemusta alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen hoitanut myös kouluikäisiä lapsia ja nuoria sekä aikuisia, joilla on ollut monenlaisia puheen, kielen, äänen ja joskus myös syömisen ja/tai nielemisen haasteita. Pyrin kasvattamaan ammattitaitoani vuosittaisella kouluttautumisella ja perehtymällä huolella asiakkaiden yksilöllisiin haasteisiin. Millä tavoilla voisin olla sinulle tai läheisellesi avuksi?

Yhteystiedot:
Puh. 0504721321
laura.kutinlahti@wellsaid.fi

Kanta-Häme, Pirkanmaa

Tiina Ahonen

PUHETERAPEUTTI

Hei,
olen Tiina ja lähtöisin Oulusta. Olen valmistunut vuonna 2014 Oulun yliopistosta, ja sen jälkeen työskennellyt yksityisellä sektorilla koko tähän astisen työurani ajan. Asiakaskunta on koostunut enimmäkseen lapsista ja nuorista, mutta jonkin verran olen arvioinut ja kuntouttanut myös aikuisneurologisen puolen asiakkaita. Eniten kokemusta on kertynyt erilaisista lasten puheen ja kielen kehityksen pulmien kuntouttamisesta. Olen tehnyt lähiterapian lisäksi myös etäkuntoutusta, ja asiakkaita on ollut sekä kuntapuolelta että kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiristä.
Pidän työssäni erilaisten ihmisten kohtaamisista, ja näen tärkeänä tiiviin yhteistyön myös asiakkaan lähipiirin kanssa. Ammatillista osaamistani kehitän käymällä täydennyskoulutuksissa tarpeen mukaan.

Yhteystiedot:
Puh. 0505347655
tiina.ahonen@wellsaid.fi

Muu Henkilökunta

Tuukka Antikainen

TOIMITUSJOHTAJA

Tervehdys Pohjoisesta Savosta! Olen Tuukka Antikainen, Pohjois-Pohjanmaalla syntynyt valtion virkamies. Juureni ovat sukupolvien takaa Kuopiossa, jonne työelämä on myös minut kuljettanut. Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri ja olen lentoupseerina palvellessani toiminut erilaisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Puolustusvoimissa saamani laaja johtajakoulutus ja -kokemus antaa erinomaiset valmiudet toimia myös siviilimaailman yrityksen luotsina.

WellSaid haluaa, että työtekijä voi hyvin, sillä se on avain laadukkaaseen palveluntarjontaan. WellSaidin veturina minulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten – sekä työntekijöiden, että asiakkaiden – hyvinvointiin. Tämän suuren vastuun tuoman haasteen olen ottanut innolla vastaan!

Yhteystiedot:
Puh. 0442931335
tuukka.antikainen@wellsaid.fi

Mika Pellikka

TEKNOLOGIAJOHTAJA

Hei!
Nimeni on Mika ja olen kotoisin Oulusta. Opiskelin tietojenkäsittelytieteitä Oulun yliopistossa, josta valmistuin filosofian maisteriksi 2007. Työurallani olen toteuttanut niin mobiili- kuin web-sovelluksia, toimien välillä myös projektinvetäjänä. Sosiaalisen ja ulospäinsuuntautuneen persoonallisuuteni ansiosta tulen helposti ihmisten kanssa toimeen. Pyrin näkemään asioissa aina positiivisen puolen, joten minut näkee käytännössä aina hymyilevän.

Yhteystiedot:
Puh. 0445357127
mika.pellikka@wellsaid.fi