Marjut Antikainen

Hei kaikki! Olen Marjut Kuopiosta. Lähtöisin olen Pyhäjärveltä ja Savoon olen kulkenut opiskelukaupunkini Oulun kautta. Työkokemusta minulla on niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluiden puolelta sekä yksityiseltä sektorilta. Olen työssäni kohdannut kattavasti eri tasoisia logopedisia työnkuvia arvioinneista ja ohjauksesta aina vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Monipuolinen työkokemus on valmentanut minua toimimaan sekä pienten, että varttuneempien asiakkaiden parissa.

Vastaavana puheterapeuttina olen tukena muille WellSaidin alan ammattilaisille. Minulla on loistava mahdollisuus toteuttaa terapiatyötä yksilöllisesti sekä yhteisöllisesti asiakkaan parhaaksi. Olen keskittynyt kuntoutuksessa erityisesti lasten puheen ja kielen kehitykseen, sekä puhemotorisiin häiriöihin. Täydennän ammattitaitoani vuosittain sitä parhaiten tukevilla koulutuksilla.

Koulutukseni:

 • Filosofian maisteri (Oulun yliopisto, 2009)
 • Laillistettu puheterapeutti (2009)


Aikuisneurologiset häiriöt

 • AVH-koulutuspäivä (2008)
 • Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa (2008)
 • Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa (2012)
 • Neuron opintopiiri (2015)


Kuulovammat

 • Satakieliseminaari (2009)
 • Kuulonhahmotuksen ongelmat – miten tutkin ja kuntoutan? (2009)


Puheen sujuvuuden häiriöt

 • Lapsen änkytys – arvioinnista kuntoutukseen (2009)


Äänihäiriöt

 • Ääniterapian uudet tuulet (2008)
 • The 1st Nordic Conference of Voice Ergonomics and Treatment (2009)


Puheen ja kielen kehityksen häiriöt

 • Puhetta puheesta – Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus (2011)
 • PECS-koulutus (Picture Exchancing Communication System) (2011)
 • PRT-menetelmäkoulutus (Pivotal Response Training) (2011)
 • OPT-menetelmäkoulutus (A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy) (2016)
 • Kipinää ja käytönnön ideoita kuvakommunikointiin (2016)
 • PROMPT, the Introduction to PROMPT Workshop, PROMPT Institute (2017)
 • OPT 2 (Oral Placement Therapy: Assessment & Program Plan Development) (2017)
 • Apraxia (Sensory Motor Approach To Apraxia Of Speech And Related Motor Speech Disorders) (2017)
 • Oraalimotoriikan opintopiiri (2017)
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (2018)


Autismi

 • Autismikuntoutus arjessa (2012)


Muu koulutus

 • Viittomakielen alkeiskurssi (2007)
 • Tehokkuutta Kuvien käytöllä ja SFW Gold -ohjelman käyttöön (2011)
 • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen: Työn suunnittelu ja työturvallisuus kuntoutusalalla (2011)
 • Työprosessit kuntoon (koulutuspäivä) (2011)
 • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (2012)
 • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen: Asiakaspalvelu osana kuntoutusta, työkaluja hyvinvointiin (2012)
 • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen: Työntekemisen kulttuuri kuntoutusalalla (2016)
 • Etäsertifikaatti (etäkuntoutuksen vaatima) (2016)
 • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen: Työntekijän taidot kuntoutusalalla (vapaus, vastuu ja valvonta) (2017)
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä (2018)
 • EA-täydennyskoulutus (2018)